Investment Management

Als ondernemer komt er veel op u af. Waar moet een goed ondernemingsplan aan voldoen wanneer u op zoek bent naar additioneel kapitaal? Hoe vind u de juiste partijen die uw onderneming ondersteunen in de groeifase? Dit zijn activiteiten waar SuSolutions u graag bij helpt.

Investment Management ondersteunt niet alleen fondsbeheerders bij investeringen en participaties, maar adviseert ook ondernemingen en start-ups bij het verkrijgen van risicodragend kapitaal. Wij helpen bij het opstellen van uw ondernemingsplan, de investeringsbegroting en de liquiditeitsbegroting.
Verder assisteren wij bij het integreren van bedrijven of bedrijfsonderdelen en het realiseren van synergievoordelen.

Investment Management adviseert op het gebied van:

ops_investment_management