Corporate Restructuring

Een wijzigende markt dwingt u om uw aanbod, processen, strategie, structuren en systemen voortdurend aan te passen. Door de crisis bent u op zoek naar manieren om te overleven. Of bent u op zoek naar manieren om de bedrijfsresultaten en efficiency te verbeteren? Een interne herstructurering is misschien de oplossing.

Voordat u een dergelijk ingrijpend besluit neemt, is een grondige analyse nodig.

1) Inzicht verkrijgen
Onze aanpak begint met het creëren van een helder beeld van de positie van de onderneming en de financiële situatie. We kijken hierbij naar de huidige positie van de onderneming en de ontwikkelingen in de markt. We analyseren de rendementsontwikkelingen, dus welke delen van de organisatie leveren geld op en waar wordt geld verloren? We kijken hoe de onderneming is gefinancierd en wat de kosten zijn van eigen en vreemd vermogen. Verder brengen we de liquiditeitsbehoeften in kaart op basis van historische en toekomstige cash flows.
2) Creatieve oplossingen
Vanuit een helder inzicht in de financiële situatie kunnen we diverse oplossingsrichtingen onderzoeken. Daarbij is creativiteit van groot belang. Onderdeel van de oplossing kan zijn het sluiten of verkopen van bedrijfsonderdelen, samenwerking zoeken met strategische partners, het outsourcen van activiteiten, herkapitalisatie of (tijdelijke) inkrimping. De consequenties van iedere optie worden in kaart gebracht en besproken met de opdrachtgever.
3) Implementatie
Na de besluitvorming omtrent de te volgen strategie volgt de implementatie. Ook in deze fase kan SuSolutions het proces voor u begeleiden. Wij ondersteunen u in de zoektocht naar kandidaat kopers, het opstellen van een verkoopmemorandum of businessplan om potentiële financiers aan te trekken, het ontvlechten van bepaalde activiteiten uit de onderneming en het saneren en doorstarten van bepaalde activiteiten.

SuSolutions kan het gehele proces (of onderdelen daarvan) begeleiden.

Samenvattend richt Corporate Restructuring zich o.a. op de volgende activiteiten:

ops_corporate-restructuring

Ook bieden we begeleiding aan startende en snelgroeiende bedrijven bij het opzetten of verbeteren van de interne organisatie, het maken van een liquiditeitsplanning, het optimaliseren van werkkapitaal etc.