Corporate Finance

Bent u van plan om uw onderneming te verkopen? Zoekt u een financieel expert die u kan helpen bij een acquisitie of de verkoop van een bedrijfsonderdeel? Mist u net de specifieke kennis en ervaring die nodig is voor een goede analyse van de waarde van een onderneming? Of heeft u behoefte aan extra capaciteit voor het uitvoeren van diverse M&A projecten?

SuSolutions heeft jarenlange ervaring met acquisities, verkoop van ondernemingen, management buy-outs, (des-)investeringen, integratietrajecten en financieringen. SuSolutions kan het gehele proces (of onderdelen daarvan) begeleiden; van de strategische oriëntatie, bedrijfsanalyse en waardebepaling tot de onderhandelingen en closing. Daarnaast kan SuSolutions zorgdragen voor het gehele proces van het verkrijgen van financiering. Wij beschikken over een breed netwerk binnen banken en private equity firms.

Als M&A adviseur bieden wij advies en begeleiding op het gebied van:

ops_advies

De Corporate Finance adviseur fungeert als procesmanager en spin in het web bij de diverse soorten transacties en coördineert tevens de werkzaamheden van juristen, fiscalisten, accountants en andere specialisten.

De volgende werkzaamheden komen in onze projecten regelmatig terug:
  • Analyse van strategische alternatieven;
  • Ontwikkeling en formulering van overname- en verkoopstrategieën;
  • Identificatie van potentiële kopers of over te nemen bedrijven;
  • Benaderen en voeren van inleidende besprekingen met verkopers of kopers;
  • Opstellen en beoordelen van vertrouwelijke informatie en verkoopmemoranda;
  • Vaststellen waarderingscriteria en waardebepalingen;
  • Coördineren van het boekenonderzoek (due diligence);
  • Structureren en onderhandelen van transacties;
  • Arrangeren van overnamefinanciering voor kopers, zowel in de vorm van vreemd vermogen als risicodragend vermogen.